ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคาภายนอกอาคาร ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 15/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.