ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อ จ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต จำนวน 8 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 14/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.