ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อ JV,Monoclonal lgM Anti-DFFMU 1 L BK จำนวน 30 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 11/2565

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.