ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.