ประกวดราคาซื้อแผ่นฮีโมโกลบิน จำนวน 1,300,000 แผ่น

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.