ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา Anti-Human globulin Anti-IgG,-C3d: Polyspecific สำหรับตรวจคัดกรองหาแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดง จำนวน 19,900,000 Test

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.