ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเก็บเกล็ดเลือด (Platelet Addditive Solution : PAS) จำนวน 151,200 ถุง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.