ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะเก็บโลหิต (Simple diversion pounch with blood collection needle) จำนวน 460,000 ชุด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.