ประกวดราคาซื้อตู้แช่เย็นใช้สำหรับเก็บเลือด อุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียส จำนวน 8 ตู้

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.