ประกวดราคาซื้อตลับนับจำนวนครั้งหรือใบมีด (เวเฟอร์) สำหรับใช้ในการตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 1,7350,000 ครั้ง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.