วันที่

11 ม.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

กองผลิตและซ่อม บมจ.ทีโอที

3658 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 098 858 5479

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.