วันที่

08 พ.ย. - 12 พ.ย.

เวลา

08:30 - 19:30

สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม

33/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2403 1213

สถานที่เจาะ : ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.