วันที่

30 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

3675 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2348 5327

สถานที่เจาะ : ชั้น 12 A ห้องสัมนา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.