วันที่

21 ธ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

3675 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2348 5327

สถานที่เจาะ : ทางเชื่อมระหว่างอาคารวัฒนาวิภาส (อาคาร A และ อาคาร B)

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.