วันที่

13 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ไทยวาโก้

930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2289 3100 ต่อ 214

สถานที่เจาะ :อาคาร 6 ชั้น 4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.