วันที่

21 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2790 2205

สถานที่เจาะ :  อาคาร A ลานไม้ ชั้น 1 ฝั่งซ้าย living room

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.