วันที่

08 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวลจันทร์

16/29 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  02 944 4836

สถานที่เจาะ : ด้านหน้า ธนาคารฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.