วันที่

07 ต.ค.

เวลา

09:30 - 15:00

บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์เตอร์

96/27 ม.9 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 832 1243

สถานที่เจาะ : ห้อง Conference 1 ชั้น 7

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.