วันที่

23 พ.ย.

เวลา

13:00 - 15:00

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล, กรุงเทพฯ

48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 659 9000 ต่อ 7355

สถานที่เจาะ : Embassy Lane ซอยข้างสถานทูตฝรั่งเศส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.