วันที่

04 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

โรงแรมสยาม เคมปิน สกี้ กรุงเทพฯ

991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2162 9000

สถานที่เจาะ : ห้องฟังก์ชัน


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.