วันที่

23 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

2 ถนนเจริญกรุง 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2665 3035

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม Pompadour ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.