วันที่

27 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

499 ซอย พัฒนาการ 58 แขวง พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 722 7970 ต่อ 144

สถานที่เจาะ :ห้องเกียรติยศ อาคาร 11
ห้องอิสลาม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.