วันที่

15 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

75 หมู่ 9 สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2361 3719-20

สถานที่เจาะ : อาคารศิลปะ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.