วันที่

11 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

92 ถนนอัสสัมชัญธนบุรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2807 9555 ต่อ 404-405

สถานที่เจาะ : ห้องมาร์ตินยิมชั้น 3 อาคารโกลเด้นจูบิลี่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.