วันที่

03 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนหอวัง

16/9 ซอย วิภาวดีรังสิต 28 แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 512 6000 ต่อ 124

สถานที่เจาะ :หอประชุมโรงเรียนหอวัง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.