วันที่

12 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

2086 ถนนรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2310 8356

สถานที่เจาะ : อาคาร DS1 ชั้น 2 ห้องอภิรมย์ ณ นคร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.