วันที่

13 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพฯ

39/7 ซ.นิชดาธานี ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2963 5800 Ext. 1129

สถานที่เจาะ :ลานจอดรถหน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.