วันที่

16 ม.ค.

เวลา

08:30 - 12:00

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2462 5200

สถานที่เจาะ :อาคารพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ (ฝ่ายประถม)


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.