วันที่

14 ก.ย. - 18 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2275 2175 

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารโรงเรียนรักษาดินแดน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.