วันที่

14 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

168 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2425 0550 Ext. 111

สถานที่เจาะ : อาคารโดมสวาทยานนท์คอมแพล็กซ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.