วันที่

30 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนประชาคมนานาชาติ

1225 ถนน เดอะพาร์คแลนด์ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพม ฯ

โทรศัพท์ : 0 2338 0752

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารแรก ซ้ายมือ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.