วันที่

30 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

299 สุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 872 3080-7 ต่อ 143

สถานที่เจาะ :ห้องประชุมยูงทอง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.