วันที่

20 ม.ค.

เวลา

09:00 - 14:00

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

248/89 หมู่บ้านสัมมากร รามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2372 0228  Ext. 216

สถานที่เจาะ : ห้องโสตทัศนศึกษา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.