วันที่

08 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

333 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2181 1100 ต่อ 206

สถานที่เจาะ : ห้องโสตทัศนศึกษา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.