วันที่

19 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

588 ซอย เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2208 9802 ต่อ 113

สถานที่เจาะ : หอประชุมอาคารละเอียด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.