วันที่

17 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

345 ถนนบางนา – ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2361 2727 ต่อ 3939

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.