วันที่

29 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

3333 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2090 3071

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม Forum 1,2 ชั้น M

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.