วันที่

11 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2514 4141 Ext. 1731

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 7A

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.