วันที่

08 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

2012/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2150 0900

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม We Before Me อาคาร B ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.