วันที่

11 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 999 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ลานหน้าพระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.