วันที่

05 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมสุนทร-วรารัตน์ ชั้น 4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.