วันที่

05 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลหัวเฉียว

665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2223 1351 Ext. 5620

สถานที่เจาะ : อาคารบริการใหม่ (ตึกประกันสังคม ชั้น 7)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.