วันที่

24 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสินแพทย์

9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2793 5099

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกเด็ก

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.