วันที่

05 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์

44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 761 9888 ต่อ 1922

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ A9-A10

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.