วันที่

31 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

1748 สุขุมวิท 78 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 361 1111 ต่อ 2763

สถานที่เจาะ : หน้าโรงพยาบาล
หน้า

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.