วันที่

26 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลวิภาราม

2677 พัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2032 2550 ต่อ 4058

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 1 ชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.