วันที่

27 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลวิภาราม

2677 พัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  02 722 2500 ต่อ 4066

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 1 ชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.