วันที่

24 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

114/4 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2618 6256

สถานที่เจาะ : บริเวณลานพระ หน้าตึกศูนย์การแพทย์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.