วันที่

02 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลลาดพร้าว

2699 ถ.ลาดพร้าวระหว่างซอย 95-97 แขวงวังคลองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

โทรศัพท์ : 0 2530 2240 Ext. 4204

สถานที่เจาะ : ลานกิจกรรม ทางเชื่อมอาคาร 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.