วันที่

02 ก.ย.

เวลา

12:00 - 18:00

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0 2173 1241 ต่อ 245

สถานที่เจาะ : ชั้น 3 A ใกล้ร้านเกนกิซูชิ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.